Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.3.2006

I vägtrafiken dog 20 personer i februari

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 404 i februari. I dessa dog 20 och skadades 545 personer. Antalet döda var det samma som i februari 2005 och antalet skadade 82 större.

Av de döda rörde sig 13 med personbil, 2 med buss, 1 med lastbil, 1 med snöskoter och 1 på cykel. Ytterligare dog 2 fotgängare. Av de döda var 12 män och 8 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 769. I olyckorna dog 34 och skadades 1 018 personer. Antalet döda var 36 mindre och antalet skadade 105 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 24 personer med personbil, 2 med buss, 1 med lastbil och 1 med snöskoter. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist.

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/02/ton_2006_02_2006-03-23_tie_001_sv.html