Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.4.2006

I vägtrafiken dog 16 personer i mars

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 336 i mars. I dessa dog 16 och skadades 465 personer. Både antalet döda och antalet skadade var 6 mindre än i mars 2005.

Av de döda rörde sig 11 med personbil, 1 med lastbil och 1 på cykel. Ytterligare dog 3 fotgängare. Av de döda var 13 män och 3 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 107. I olyckorna dog 50 och skadades 1 485 personer. Antalet döda var 42 mindre och antalet skadade 113 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 35 personer med personbil, 2 med buss, 2 med lastbil och 1 med snöskoter. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 2 cyklist.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/03/ton_2006_03_2006-04-20_tie_001_sv.html