Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 24.5.2006

I vägtrafiken dog 15 personer i april

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 339 i april. I dessa dog 15 och skadades 424 personer. Antalet döda var 3 mindre och antalet skadade 61 mindre än i april 2005.

Av de döda rörde sig 13 med personbil och 1 med paketbil. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 12 män och 3 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 449. I olyckorna dog 67 och skadades 1 911 personer. Antalet döda var 42 mindre och antalet skadade 173 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 48 personer med personbil, 3 med lastbil, 2 med buss och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 2 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/04/ton_2006_04_2006-05-24_tie_001_sv.html