Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.6.2006

I vägtrafiken dog 24 personer i maj

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 556 i maj. I dessa dog 24 och skadades 669 personer. Antalet döda var 8 mindre och antalet skadade 166 mindre än i maj 2005.

Av de döda rörde sig 20 med personbil och 3 med moped. Ytterligare dog 1 fotgängare. Av de döda var 16 män och 8 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 008. I olyckorna dog 91 och skadades 2 585 personer. Antalet döda var 53 mindre och antalet skadade 379 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 68 personer med personbil, 3 med lastbil, 2 med buss och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 10 fotgängare, 3 mopedister och 2 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm (09) 1734 3219,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/05/ton_2006_05_2006-06-21_tie_001_sv.html