Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.8.2006

I vägtrafiken dog 33 personer i juli

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 745 i juli. I dessa dog 33 och skadades 965 personer. Antalet döda var 6 mindre och antalet skadade 151 mindre än i juli 2005.

Av de döda rörde sig 16 med personbil, 6 på motorcykel och 2 med moped. Ytterligare dog 5 fotgängare och 4 cyklister. Av de döda var 25 män och 8 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 529. I olyckorna dog 158 och skadades 4 566 personer. Antalet döda var 62 mindre och antalet skadade 380 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 96 personer med personbil, 11 på motorcykel,9 med moped, 5 med lastbil, 2 med buss och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 20 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/07/ton_2006_07_2006-08-24_tie_001_sv.html