Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.10.2006

I vägtrafiken dog 39 personer i september

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 711 i september. I dessa dog 39 och skadades 871 personer. Antalet döda var 9 större och antalet skadade 20 större än i september 2005.

Av de döda rörde sig 23 med personbil, 5 på motorcykel, 2 med moped, 1 med lastbil och 1 med paketbil. Ytterligare dog 4 fotgängare och 3 cyklister. Av de döda var 30 män och 9 kvinnor.

Under början av året var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 022. I olyckorna dog 241 och skadades 6 380 personer. Antalet döda var 48 mindre och antalet skadade 472 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 147 personer med personbil, 7 med lastbil, 2 med buss och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 27 fotgängare, 23 motorcyklister, 18 cyklister och 12 mopedister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/09/ton_2006_09_2006-10-19_tie_001_sv.html