Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 23.11.2006

I vägtrafiken dog 30 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 616 i oktober. I dessa dog 30 och skadades 790 personer. Antalet döda var 8 större och antalet skadade 16 större än i oktober 2005.

Av de döda rörde sig 15 med personbil, 1 på motorcykel och 1 med traktor. Ytterligare dog 11 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 16 män och 14 kvinnor.

I januari-oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 644. I olyckorna dog 270 och skadades 7 177 personer. Antalet döda var 46 mindre och antalet skadade 411 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 161 personer med personbil, 7 med lastbil, 2 med buss och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 38 fotgängare, 24 motorcyklister, 20 cyklister och 12 mopedister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/10/ton_2006_10_2006-11-23_tie_001_sv.html