Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.12.2006

I vägtrafiken dog 21 personer i november

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 466 i november. I dessa dog 21 och skadades 587 personer. Antalet döda var 5 mindre och antalet skadade 126 mindre än i november 2005.

Av de döda rörde sig 16 med personbil och 2 med paketbil. Ytterligare dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 15 män och 6 kvinnor.

I januari-november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 129. I olyckorna dog 296 och skadades 7 790 personer. Antalet döda var 46 mindre och antalet skadade 531 mindre än under motsvarande period år 2005. Av de döda rörde sig 177 personer med personbil, 7 med lastbil, 4 med paketbil och 2 med buss. I vägtrafiken dog 40 fotgängare, 24 motorcyklister, 24 cyklister och 13 mopedister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-11/2006
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/11/ton_2006_11_2006-12-21_tie_001_sv.html