Publicerad: 10.8.2007

Antalet dödsfall i trafiken sjönk med över 10 procent i år 2006

År 2006 inträffade 6 740 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom totalt 336 och skadades 8 580 personer. År 2006 omkom 43 personer färre än år 2005. Antalet personskadeolyckor och antalet skadade minskade också.

Utmärkande för trafiken år 2006 var att antalet svåra mötesolyckor som ledde till flera dödsfall gick ned jämfört med föregående år. Den goda utvecklingen gällde speciellt början av året. Avvikande från den i övrigt goda utvecklingen av trafiksäkerheten skedde en ökning av antalet trafikdödsfall bland 18-20-åringar till 40, vilket är en ökning med 11 dödsfall.

Den största förändringen år 2006 i utvecklingen av trafiksäkerheten var nedgången i antalet dödsfall bland barn till en historiskt låg nivå. I trafiken dog fem barn, vilket är 16 färre än år 2005. Också trafikdödligheten bland cyklister samt bland personer över 65 år sjönk klart. På basis av de preliminära uppgifterna för början av år 2007 verkar den positiva utvecklingen av trafiksäkerheten dock ha vänt.

Vägförvaltningens meddelande om statistik över trafikolyckor på landsvägarna finns på Vägförvaltningens internetsida: www.tiehallinto.fi

Tabell. Döda och skadade i trafiken 1995-2006

År Döda Skadade Personskadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
* Ändrad statistikföring

Källa: Vägtrafikolyckor 2005. Statistikcentralen och Trafikskyddet

Förfrågningar: Statistikcentralen, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Trafikskyddet, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2006/ton_2006_2007-08-10_tie_001_sv.html