Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.4.2007

I vägtrafiken dog 28 personer i mars

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 367 i mars. I dessa dog 28 och skadades 485 personer. Antalet döda var 12 större och antalet skadade 20 större än i mars 2006.

Av de döda rörde sig 21 med personbil och 2 med motorcykel. Ytterligare dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 16 män och 12 kvinnor.

I januari-mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 189. I olyckorna dog 76 och skadades 1 547 personer. Antalet döda var 26 större och antalet skadade 62 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 58 med personbil, 2 med motorcykel, 1 med moped och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 11 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/03/ton_2007_03_2007-04-19_tie_001_sv.html