Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, maaliskuu

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 477, mikä on 138 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 24 ja loukkaantui 597 ihmistä. Kuolleita oli 9 enemmän ja loukkaantuneita 173 enemmän kuin huhtikuussa 2006.

Tammi-huhtikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 674, mikä on 225 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 100 ihmistä eli 33 enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 363 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 35 enemmän kuin vuoden 2006 tammi-huhtikuussa. Varsinais-Suomessa sattui 146 onnettomuutta eli 9 edellisvuotista enemmän ja Pirkanmaalla 140 onnettomuutta eli 31 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet huhtikuussa ja tammi-huhtikuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Huhtikuu 2007 Tammi-huhtikuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 5 3 109 25 10 3 469 30
   Helsinki 1 - 37 -2 4 - 158 -21
   Espoo 1 1 9 -1 1 1 43 -14
   Vantaa - - 19 9 - - 76 17
Itä-Uusimaa 2 1 19 1 5 4 51 2
Varsinais-Suomi 2 1 52 - 6 2 180 -8
   Turku 1 1 20 3 2 2 65 -6
Satakunta - -3 35 16 1 -5 116 19
Kanta-Häme 3 3 20 15 7 5 71 19
Pirkanmaa 2 -1 47 5 8 2 192 57
   Tampere - - 21 9 - -2 86 31
Päijät-Häme 3 3 26 13 11 10 72 11
Kymenlaakso 1 1 32 9 2 -4 100 6
Etelä-Karjala - -1 14 - 5 1 59 14
Etelä-Savo - - 18 -4 1 -5 73 4
Pohjois-Savo 1 1 30 22 4 4 108 21
Pohjois-Karjala 1 1 13 -6 1 -1 57 -1
Keski-Suomi 1 1 17 -3 7 5 93 10
Etelä-Pohjanmaa 1 1 30 18 7 3 89 -16
Pohjanmaa 1 1 30 19 5 4 93 49
Keski-Pohjanmaa - - 16 9 2 1 51 24
Pohjois-Pohjanmaa - -1 38 17 10 5 132 6
   Oulu - - 9 4 - -1 42 4
Kainuu 1 -1 13 4 3 -2 28 -13
Lappi - -1 32 14 4 - 108 7
Ahvenanmaa - - 6 -1 1 1 14 4
Koko maa 24 9 597 173 100 33 2 156 245

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 38 ihmistä eli 11 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 25 ihmistä eli 10 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-huhtikuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-huhtikuun tieliikenteessä kuoli 74 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 48. Jalankulkijoita menehtyi 12.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-huhtikuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-huhtikuussa 18 eli 7 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 66 ja naisia 34. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-huhtikuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 - - 3 1 - 1
6-9 1 - 2 1 - 0
10-17 4 3 5 1 2 2
18-20 10 5 6 4 2 3
21-24 5 7 6 3 - 1
25-34 11 8 13 7 3 5
35-64 20 16 30 10 8 10
65-74 7 4 5 1 3 3
75- 8 4 7 6 2 5
Yhteensä 66 47 77 34 20 31

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-huhtikuussa 207, mikä on 26 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 18 eli 10 enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-huhtikuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 36 46 39
Itä-Uusimaa 6 11 5
Varsinais-Suomi 18 23 14
Satakunta 15 7 8
Kanta-Häme 7 8 7
Pirkanmaa 19 14 15
Päijät-Häme 10 6 8
Kymenlaakso 7 8 5
Etelä-Karjala 3 4 5
Etelä-Savo 3 6 7
Pohjois-Savo 14 5 9
Pohjois-Karjala 7 9 5
Keski-Suomi 11 5 6
Etelä-Pohjanmaa 5 4 7
Pohjanmaa 14 3 4
Keski-Pohjanmaa 6 3 2
Pohjois-Pohjanmaa 18 5 18
Kainuu 2 3 3
Lappi 5 10 8
Ahvenanmaa 1 1 0
Yhteensä 207 181 177

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-huhtikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 24.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. huhtikuu 2007, Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/04/ton_2007_04_2007-05-24_kat_001.html