Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.5.2007

I vägtrafiken dog 24 personer i april

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 477 i april. I dessa dog 24 och skadades 597 personer. Antalet döda var 9 större och antalet skadade 173 större än i april 2006.

Av de döda rörde sig 16 med personbil, 1 med paketbil, 1 med motorcykel och 1 med moped. Ytterligare dog 4 cyklister och 1 fotgängare. Av de döda var 19 män och 5 kvinnor.

I januari-april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 674. I olyckorna dog 100 och skadades 2 156 personer. Antalet döda var 33 större och antalet skadade 245 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 74 med personbil, 3 med motorcykel, 2 med moped och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/04/ton_2007_04_2007-05-24_tie_001_sv.html