Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.9.2007

I vägtrafiken dog 32 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 762 i augusti. I dessa dog 32 och skadades 976 personer. Antalet döda var 12 mindre och antalet skadade 47 större än i augusti 2006.

Av de döda rörde sig 19 med personbil, 6 med motorcykel, 2 med moped och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 28 män och 4 kvinnor.

I januari-augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 406. I olyckorna dog 252 och skadades 5 669 personer. Antalet döda var 50 större och antalet skadade 164 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 174 med personbil, 24 med motorcykel, 6 med moped, 4 med paketbil och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 25 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/08/ton_2007_08_2007-09-20_tie_001_sv.html