Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 25.10.2007

I vägtrafiken dog 31 personer i september

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 588 i september. I dessa dog 31 och skadades 715 personer. Antalet döda var 8 mindre och antalet skadade 156 mindre än i september 2006.

Av de döda rörde sig 17 med personbil, 5 med motorcykel, 2 med lastbil, 1 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg. Av de döda var 23 män och 8 kvinnor.

I januari-september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 005. I olyckorna dog 289 och skadades 6 393 personer. Antalet döda var 48 större och antalet skadade 13 större än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 193 med personbil, 29 med motorcykel, 7 med moped, 5 med paketbil och 5 med lastbil. I vägtrafiken dog 26 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/09/ton_2007_09_2007-10-25_tie_001_sv.html