Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.11.2007

I vägtrafiken dog 30 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 554 i oktober. I dessa dog 30 och skadades 661 personer. Antalet döda var det samma som i oktober 2006 och antalet skadade 129 mindre.

Av de döda rörde sig 23 med personbil, 2 med moped och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 22 män och 8 kvinnor.

I januari-oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 564. I olyckorna dog 319 och skadades 7 059 personer. Antalet döda var 49 större och antalet skadade 118 mindre än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 214 med personbil, 30 med motorcykel, 9 med moped, 5 med paketbil och 5 med lastbil. I vägtrafiken dog 30 fotgängare och 16 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/10/ton_2007_10_2007-11-22_tie_001_sv.html