Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.12.2007

I vägtrafiken dog 27 personer i november

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 526 i november. I dessa dog 27 och skadades 667 personer. Antalet döda var 6 större och antalet skadade 80 större än i november 2006.

Av de döda rörde sig 14 med personbil, 4 med paketbil, 2 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 20 män och 7 kvinnor.

I januari-november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 092. I olyckorna dog 347 och skadades 7 727 personer. Antalet döda var 51 större och antalet skadade 63 mindre än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 228 med personbil, 30 med motorcykel, 10 med moped, 9 med paketbil och 7 med lastbil. I vägtrafiken dog 35 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-11/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/11/ton_2007_11_2007-12-20_tie_001_sv.html