Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.1.2008

I vägtrafiken dog 28 personer i december

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 528 i december. I dessa dog 28 och skadades 681 personer. Antalet döda var 4 mindre och antalet skadade 44 mindre än i december 2006.

Av de döda rörde sig 13 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 15 män och 13 kvinnor.

I januari-december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 624. I olyckorna dog 377 och skadades 8 411 personer. Antalet döda var 47 större och antalet skadade 109 mindre än under motsvarande period år 2006. Av de döda rörde sig 242 med personbil, 30 med motorcykel, 10 med moped, 9 med paketbil och 8 med lastbil. I vägtrafiken dog 48 fotgängare och 20 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2007
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/12/ton_2007_12_2008-01-24_tie_001_sv.html