Publicerad: 12.6.2008

Antalet omkomna i vägtrafiken ökade med 13 procent i år 2007

År 2007 inträffade 6 657 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom totalt 380 och skadades 8 446 personer. Antalet omkomna var 44 fler än år 2006. Antalet olyckor med personskada och antalet skadade minskade från året innan.

Den positiva utvecklingen av trafiksäkerheten under år 2006 fortsatte inte längre år 2007. Antalet omkomna i mötesolyckor och i olyckor som krävt flera människoliv återgick till de föregående årens nivå. År 2007 omkom vart tredje offer inom vägtrafiken i sommartrafiken, som för personbilisternas del fungerade betydligt sämre än i snitt. Antalet omkomna i personbil uppgick sommaren 2007 till 77, dvs. 23 personer fler än i sommartrafiken år 2006. När det gäller den lätta trafiken var sommaren bättre än år 2006. Antalet omkomna fotgängare och cyklister var 17, då antalet år 2006 var 30.

Vägförvaltningens meddelande om statistik över trafikolyckor på landsvägarna finns på Vägförvaltningens internetsida: www.tiehallinto.fi

Tabell. Döda och skadade i trafiken 1995-2007

År Döda Skadade Personskadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
* Ändrad statistikföring

Källa: Vägtrafikolyckor 2007. Statistikcentralen och Trafikskyddet

Förfrågningar: Statistikcentralen, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Trafikskyddet, Petri Jääskeläinen 020 7282 300

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2007/ton_2007_2008-06-12_tie_001_sv.html