Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.3.2008

I vägtrafiken dog 22 personer i februari

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 381 i februari. I dessa dog 22 och skadades 495 personer. Antalet döda var 2 större än i februari 2007 och antalet skadade 79 större.

Av de döda rörde sig 17 med personbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg. Av de döda var 17 män och 5 kvinnor.

I januari-februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 829. I olyckorna dog 42 och skadades 1 081 personer. Antalet döda var 6 mindre och antalet skadade 26 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 32 med personbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/02/ton_2008_02_2008-03-19_tie_001_sv.html