Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.4.2008

I vägtrafiken dog 24 personer i mars

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 340 i mars. I dessa dog 24 och skadades 421 personer. Antalet döda var 4 mindre än i mars 2007 och antalet skadade 64 mindre.

Av de döda rörde sig 17 med personbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 18 män och 6 kvinnor.

I januari-mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 178. I olyckorna dog 69 och skadades 1 509 personer. Antalet döda var 7 mindre och antalet skadade 38 mindre än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 50 med personbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/03/ton_2008_03_2008-04-23_tie_001_sv.html