Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.5.2008

I vägtrafiken dog 25 personer i april

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 460 i april. I dessa dog 25 och skadades 581 personer. Antalet döda var 1 större än i april 2007 och antalet skadade 16 mindre.

Av de döda rörde sig 18 med personbil, 1 med paketbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare . Av de döda var 23 män och 2 kvinnor.

I januari-april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 644. I olyckorna dog 94 och skadades 2 104 personer. Antalet döda var 6 mindre och antalet skadade 52 mindre än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 68 med personbil, 1 med paketbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/04/ton_2008_04_2008-05-22_tie_001_sv.html