Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.8.2008

I vägtrafiken dog 36 personer i juli

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 757 i juli. I dessa dog 36 och skadades 930 personer. Antalet döda var 5 mindre än i juli 2007 och antalet skadade 89 större.

Av de döda rörde sig 10 med personbil, 2 med paketbil, 2 med lastbil, 10 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 32 män och 4 kvinnor.

I januari-juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 752. I olyckorna dog 175 och skadades 4 714 personer. Antalet döda var 45 mindre och antalet skadade 38 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 110 med personbil, 3 med paketbil, 2 med lastbil, 18 med motorcykel och 4 med moped. I vägtrafiken dog 24 fotgängare och 7 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/07/ton_2008_07_2008-08-21_tie_001_sv.html