Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 18.9.2008

I vägtrafiken dog 27 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 684 i augusti. I dessa dog 27 och skadades 857 personer. Antalet döda var 5 mindre än i augusti 2007 och antalet skadade 119 mindre.

Av de döda rörde sig 10 med personbil, 9 med motorcykel och 5 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 20 män och 7 kvinnor.

I januari-augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 449. I olyckorna dog 204 och skadades 5 589 personer. Antalet döda var 48 mindre och antalet skadade 80 mindre än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 122 med personbil, 3 med paketbil, 2 med lastbil, 27 med motorcykel och 9 med moped. I vägtrafiken dog 26 fotgängare och 8 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/08/ton_2008_08_2008-09-18_tie_001_sv.html