Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 23.10.2008

I vägtrafiken dog 32 personer i september

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 664 i september. I dessa dog 32 och skadades 788 personer. Antalet döda var 1 större än i september 2007 och antalet skadade 73 större.

Av de döda rörde sig 17 med personbil, 6 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 23 män och 9 kvinnor.

I januari-september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 122. I olyckorna dog 236 och skadades 6 398 personer. Antalet döda var 53 mindre och antalet skadade 5 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 138 med personbil, 3 med paketbil, 3 med lastbil, 33 med motorcykel och 9 med moped. I vägtrafiken dog 33 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/09/ton_2008_09_2008-10-23_tie_001_sv.html