Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.11.2008

I vägtrafiken dog 45 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 646 i oktober. I dessa dog 45 och skadades 772 personer. Antalet döda var 15 större än i oktober 2007 och antalet skadade 111 större.

Av de döda rörde sig 32 med personbil, 4 med paketbil, 1 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 33 män och 12 kvinnor.

I januari-oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 783. I olyckorna dog 286 och skadades 7 183 personer. Antalet döda var 33 mindre och antalet skadade 124 större än under motsvarande period år 2007. Av de döda rörde sig 171 med personbil, 7 med paketbil, 4 med lastbil, 33 med motorcykel och 10 med moped. I vägtrafiken dog 38 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/10/ton_2008_10_2008-11-20_tie_001_sv.html