Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.1.2009

I vägtrafiken dog 28 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 494 i december. I dessa dog 28 och skadades 611 personer. Antalet döda var det samma som i december 2007 och antalet skadade 70 färre.

Av dem som dog färdades 19 med personbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 18 män och 10 kvinnor.

Under januari-december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 845. I olyckorna dog 343 och skadades 8 474 personer. Antalet döda var 34 färre och antalet skadade 63 fler än under motsvarande period år 2007. Av dem som dog färdades 206 med personbil, 8 med paketbil, 5 med lastbil, 33 med motorcykel och 11 med moped. I vägtrafiken dog 52 fotgängare och 17 cyklister. Ytterligare dog 11 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2008
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Törmänen (09) 1734 3215,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/12/ton_2008_12_2009-01-22_tie_001_sv.html