Publicerad: 11.6.2009

Antalet omkomna i vägtrafiken minskade med 10 procent i år 2008

År 2008 inträffade 6 881 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 344 personer och 8 513 skadades. Antalet omkomna var 36 färre än år 2007. Antalet olyckor med personskada och antalet skadade var fler än året innan.

År 2008 utvecklades trafiksäkerheten i en positiv riktning särskilt när det gäller sommartrafiken. Under maj-juni var antalet döda 33 färre än under motsvarande tid året innan. Antalet döda minskade särskilt i frontalolyckorna. I vägtrafiken omkom också klart färre barn och ungdomar. Åtta barn omkom, dvs. rentav sex färre än året innan. Antalet förolyckade ungdomar var 76, året innan förolyckades 93.

Vägförvaltningens meddelande om statistik över trafikolyckor på landsvägarna finns på Vägförvaltningens internetsida: www.tiehallinto.fi

Tabell. Döda och skadade i trafiken 1995-2008

År Döda Skadade Personskadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
2008 344 8 513 6 881
* Ändrad statistikföring

Källa: Vägtrafikolyckor 2008. Statistikcentralen och Trafikskyddet

Förfrågningar: Statistikcentralen, Mari Törmänen (09) 1734 3215, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 2160
Trafikskyddet, Petri Jääskeläinen 020 7282 300

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 11.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2008/ton_2008_2009-06-11_tie_001_sv.html