Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.3.2009

I vägtrafiken dog 15 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 296 i februari. I dessa dog 15 och skadades 409 personer. Antalet döda var 7 färre än i februari 2008 och antalet skadade 86 färre.

Av dem som dog färdades 9 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare. Av de döda var 12 män och 3 kvinnor.

Under januari-februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 721. I olyckorna dog 38 och skadades 970 personer. Antalet döda var 4 färre och antalet skadade 111 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 24 med personbil, 4 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare.

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/02/ton_2009_02_2009-03-19_tie_001_sv.html