Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 23.4.2009

I vägtrafiken dog 17 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 331 i mars. I dessa dog 17 och skadades 412 personer. Antalet döda var 7 färre än i mars 2008 och antalet skadade 9 färre.

Av dem som dog färdades 13 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och 4 kvinnor.

Under januari-mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 056. I olyckorna dog 54 och skadades 1 386 personer. Antalet döda var 15 färre och antalet skadade 123 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 36 med personbil, 4 med paketbil och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/03/ton_2009_03_2009-04-23_tie_001_sv.html