Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.6.2009

I vägtrafiken dog 31 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 619 i maj. I dessa dog 31 och skadades 793 personer. Antalet döda var 6 fler än i maj 2008 och antalet skadade 7 fler.

Av dem som dog färdades 21 med personbil, 4 med motorcykel, 1 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 26 män och 5 kvinnor.

Under januari-maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 085. I olyckorna dog 105 och skadades 2 703 personer. Antalet döda var 12 färre och antalet skadade 193 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 67 med personbil, 9 med motorcykel, 5 med paketbil, 5 med lastbil och 2 med moped. I vägtrafiken dog 10 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/05/ton_2009_05_2009-06-22_tie_001_sv.html