Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.9.2009

I vägtrafiken dog 25 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 739 i augusti. I dessa dog 25 och skadades 922 personer. Antalet döda var 2 färre än i augusti 2008 och antalet skadade 65 fler.

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 2 med paketbil och 6 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 21 män och 4 kvinnor.

Under januari-augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 226. I olyckorna dog 190 och skadades 5 370 personer. Antalet döda var 14 färre och antalet skadade 219 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 115 med personbil, 5 med lastbil, 8 med paketbil, 1 med buss, 23 med motorcykel och 4 med moped. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet 020 7282 300 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/08/ton_2009_08_2009-09-24_tie_001_sv.html