Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.10.2009

I vägtrafiken dog 31 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 712 i september. I dessa dog 31 och skadades 841 personer. Antalet döda var 1 färre än i september 2008 och antalet skadade 53 fler.

Av dem som dog färdades 17 med personbil, 1 med motorcykel och 4 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 21 män och 10 kvinnor.

Under januari-september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 948. I olyckorna dog 222 och skadades 6 221 personer. Antalet döda var 14 färre och antalet skadade 177 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 132 med personbil, 5 med lastbil, 8 med paketbil, 24 med motorcykel, 1 med buss och 8 med moped. I vägtrafiken dog 18 fotgängare och 17 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet 020 7282 300 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/09/ton_2009_09_2009-10-22_tie_001_sv.html