Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.12.2009

I vägtrafiken dog 10 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 415 i november. I dessa dog 10 och skadades 520 personer. Antalet döda var 18 färre än i november 2008 och antalet skadade 137 färre.

Av dem som dog färdades 5 med personbil, 1 med paketbil, 1 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 9 män och 1 kvinna.

Under januari-november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 938. I olyckorna dog 259 och skadades 7 434 personer. Antalet döda var 56 färre och antalet skadade 422 färre än under motsvarande period år 2008. Av dem som dog färdades 154 med personbil, 9 med paketbil, 6 med lastbil, 1 med buss, 27 med motorcykel och 10 med moped. I vägtrafiken dog 24 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-11/2009
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet 020 7282 300 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2009/11/ton_2009_11_2009-12-22_tie_001_sv.html