Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.2.2010

I vägtrafiken dog 10 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 303 i januari. I dessa dog 10 och skadades 399 personer. Antalet döda var 12 färre än i januari 2009 och antalet skadade 160 färre.

Av dem som dog färdades 7 med personbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 6 män och 4 kvinnor.

Döda i vägtrafiken 1/1985-1/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-1/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/01/ton_2010_01_2010-02-18_tie_001_sv.html