Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 25.3.2010

I vägtrafiken dog 21 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 367 i februari. I dessa dog 21 och skadades 501 personer. Antalet döda var 6 fler än i februari 2009 och antalet skadade 92 fler.

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 4 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 14 män och 7 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 672. I olyckorna dog 31 och skadades 902 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 68 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 18 med personbil, 4 med paketbil, 1 med lastbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-2/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/02/ton_2010_02_2010-03-25_tie_001_sv.html