Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.4.2010

I vägtrafiken dog 14 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 285 i mars. I dessa dog 14 och skadades 385 personer. Antalet döda var 3 färre än i mars 2009 och antalet skadade 27 färre.

Av dem som dog färdades 12 med personbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 8 män och 6 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 964. I olyckorna dog 47 och skadades 1 295 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 91 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 31 med personbil, 4 med paketbil, 1 med lastbil, och 1 med moped. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2009. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-3/2009. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/03/ton_2010_03_2010-04-22_tie_001_sv.html