Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.5.2010

I vägtrafiken dog 24 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 349 i april. I dessa dog 24 och skadades 444 personer. Antalet döda var 5 fler än i april 2009 och antalet skadade 74 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil och 3 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 19 män och 5 kvinnor.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 317. I olyckorna dog 70 och skadades 1 744 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 163 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 47 med personbil, 1 med lastbil, 3 med paketbil, 3 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/04/ton_2010_04_2010-05-20_tie_001_sv.html