Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 23.6.2010

I vägtrafiken dog 21 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 551 i maj. I dessa dog 21 och skadades 688 personer. Antalet döda var 10 färre än i maj 2009 och antalet skadade 105 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-5/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 2 med lastbil, 2 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 18 män och 3 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 873. I olyckorna dog 94 och skadades 2 434 personer. Antalet döda var 11 färre och antalet skadade 269 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 58 med personbil, 3 med lastbil, 3 med paketbil, 5 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen (09) 1734 2656, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/05/ton_2010_05_2010-06-23_tie_001_sv.html