Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.7.2010

I vägtrafiken dog 23 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 693 i juni. I dessa dog 23 och skadades 854 personer. Antalet döda var 3 färre än i juni 2009 och antalet skadade 69 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil, 2 med motorcykel och 3 med moped. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 21 män och 2 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 574. I olyckorna dog 119 och skadades 3 294 personer. Antalet döda var 12 färre och antalet skadade 235 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 69 med personbil, 3 med lastbil, 3 med paketbil, 7 med motorcykel och 5 med moped. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 10 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/06/ton_2010_06_2010-07-22_tie_001_sv.html