Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.8.2010

I vägtrafiken dog 40 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 746 i juli. I dessa dog 40 och skadades 918 personer. Antalet döda va15 fler än i juli 2009 och antalet skadade 18 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-7/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 26 med personbil och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 29 män och 11 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 334. I olyckorna dog 159 och skadades 4 229 personer. Antalet döda var det samma som under motsvarande period år 2009 och antalet skadade 212 färre. Av dem som dog färdades 95 med personbil, 3 med paketbil, 3 med lastbil, 12 med motorcykel och 5 med moped. I vägtrafiken dog 19 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/07/ton_2010_07_2010-08-19_tie_001_sv.html