Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.9.2010

I vägtrafiken dog 26 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 667 i augusti. I dessa dog 26 och skadades 821 personer. Antalet döda var 1 fler än i augusti 2009 och antalet skadade 101 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 19 med personbil, 1 med paketbil och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 4 cyklister. Av de döda var 19 män och 7 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 009. I olyckorna dog 185 och skadades 5 060 personer. Antalet döda var 5 färre och antalet skadade 310 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 113 med personbil, 5 med paketbil, 3 med lastbil, 13 med motorcykel och 5 med moped. I vägtrafiken dog 20 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/08/ton_2010_08_2010-09-23_tie_001_sv.html