Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.10.2010

I vägtrafiken dog 23 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 564 i september. I dessa dog 23 och skadades 707 personer. Antalet döda var 8 färre än i september 2009 och antalet skadade 134 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 14 med personbil, 1 med paketbil, 1 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 16 män och 7 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 593. I olyckorna dog 207 och skadades 5 791 personer. Antalet döda var 15 färre och antalet skadade 430 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 126 med personbil, 6 med paketbil, 3 med lastbil, 14 med motorcykel och 6 med moped. I vägtrafiken dog 24 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/09/ton_2010_09_2010-10-21_tie_001_sv.html