Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.11.2010

I vägtrafiken dog 20 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 517 i oktober. I dessa dog 20 och skadades 641 personer. Antalet döda var 5 färre än i oktober 2009 och antalet skadade 39 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985–10/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985–10/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 1 med paketbil, 2 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 17 män och 3 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 118. I olyckorna dog 228 och skadades 6 444 personer. Antalet döda var 19 färre och antalet skadade 463 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 135 med personbil, 3 med lastbil, 7 med paketbil, 16 med motorcykel och 8 med moped. I vägtrafiken dog 29 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/10/ton_2010_10_2010-11-18_tie_001_sv.html