Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.1.2011

I vägtrafiken dog 22 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 446 i december. I dessa dog 22 och skadades 576 personer. Antalet döda var det samma som i december 2009 och antalet skadade 33 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2010. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 17 med personbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 14 män och 8 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 059. I olyckorna dog 270 och skadades 7 661 personer. Antalet döda var 11 färre och antalet skadade 387 färre än under motsvarande period år 2009. Av dem som dog färdades 160 med personbil, 9 med lastbil, 9 med paketbil, 16 med motorcykel och 9 med moped. I vägtrafiken dog 34 fotgängare och 25 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/12/ton_2010_12_2011-01-20_tie_001_sv.html