Publicerad: 17.6.2011

I vägtrafiken omkom 272 personer år 2010

År 2010 inträffade 6 072 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 272 personer och skadades 7 673. Antalet döda var sju personer färre än år 2009.

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp

Sett till åldersgrupp minskade antalet omkomna i trafiken mest bland äldre personer (över 74 år). Antalet omkomna var 28, vilket är 17 färre än år 2009. I åldersgruppen 65–74-åringar var antalet döda 36, dvs. 12 fler än år 2009. Antalet omkomna ungdomar i vägtrafiken minskade också. I trafiken omkom 61 ungdomar (15–24-åringar), dvs. 13 färre än år 2009. Var femte som dog i vägtrafiken var ung. Antalet dödsfall i trafiken bland personer i medelåldern (45–54 år) ökade klart. År 2010 omkom 47 personer i medelåldern, vilket är 21 fler än år 2009.

År 2010 förolyckades 35 fotgängare, dvs. fem fler än år 2009. Av de förolyckade var 40 procent äldre personer. Dödsfallsrisken för äldre fotgängare i relation till befolkningen är dubbelt så stor jämfört med hela befolkningen. Antalet vägtrafikdödade cyklister ökade något (26) från året innan (20). Nästan hälften av dem var äldre personer. Dödsfallsrisken för äldre cyklister i relation till befolkningen är dubbelt så stor jämfört med hela befolkningen. Antalet vägtrafikdödade mopedister (9) sjönk från året innan (11). Antalet skadade mopedister är nu två och halv gånger så stort som för tio år sedan. För första gången på åtta år sjönk antalet skadade mopedister. År 2010 skadades 988 mopedister, dvs. 136 färre än år 2009.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Törmänen (09) 1734 3215, Ossi Nurmi (09) 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2010/ton_2010_2011-06-17_tie_001_sv.html