Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.5.2011

I vägtrafiken dog 11 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 360 i april. I dessa dog 11 och skadades 449 personer. Antalet döda var 13 färre än i april 2010 och antalet skadade 5 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-4/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 9 män och 2 kvinnor.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 441. I olyckorna dog 63 och skadades 1 879 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 135 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 49 med personbil, 2 med lastbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/04/ton_2011_04_2011-05-19_tie_001_sv.html