Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.7.2011

I vägtrafiken dog 37 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 716 i juni. I dessa dog 37 och skadades 912 personer. Antalet döda var 14 fler än i juni 2010 och antalet skadade 58 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-6/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 3 med paketbil, 1 med lastbil, 8 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 26 män och 11 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 750. I olyckorna dog 129 och skadades 3 526 personer. Antalet döda var 10 fler och antalet skadade 232 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 83 med personbil, 5 med paketbil, 4 med lastbil, 11 med motorcykel och 4 med moped. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/06/ton_2011_06_2011-07-21_tie_001_sv.html