Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 25.8.2011

I vägtrafiken dog 29 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 726 i juli. I dessa dog 29 och skadades 917 personer. Antalet döda var 11 färre än i juli 2010 och antalet skadade 1 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985–7/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985–7/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 22 med personbil, 3 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 23 män och 6 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 486. I olyckorna dog 159 och skadades 4 452 personer. Antalet döda var det samma som under motsvarande period år 2010 och antalet skadade 223 fler. Av dem som dog färdades 105 med personbil, 4 med lastbil, 6 med paketbil, 14 med motorcykel och 5 med moped. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/07/ton_2011_07_2011-08-25_tie_001_sv.html