Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.9.2011

I vägtrafiken dog 32 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 688 i augusti. I dessa dog 32 och skadades 806 personer. Antalet döda var 6 fler än i augusti 2011 och antalet skadade 15 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-8/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 1 med buss, 10 med motorcykel och 3 med moped. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 26 män och 6 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 183. I olyckorna dog 192 och skadades 5 267 personer. Antalet döda var 7 fler och antalet skadade 207 fler än under motsvarande period år 2011. Av dem som dog färdades 122 med personbil, 4 med lastbil, 6 med paketbil, 1 med buss, 24 med motorcykel och 8 med moped. I vägtrafiken dog 17 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/08/ton_2011_08_2011-09-22_tie_001_sv.html