Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.10.2011

I vägtrafiken dog 22 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 604 i september. I dessa dog 22 och skadades 715 personer. Antalet döda var 1 färre än i september 2010 och antalet skadade 8 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-9/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil, 2 med paketbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 19 män och 3 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 805. I olyckorna dog 215 och skadades 6 001 personer. Antalet döda var 8 fler och antalet skadade 210 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 131 med personbil, 4 med lastbil, 8 med paketbil, 1 med buss, 28 med motorcykel och 8 med moped. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/09/ton_2011_09_2011-10-20_tie_001_sv.html